צוות המשרד
 מנהל
 רפי
 050-5500323
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 יועץ נדל"ן
 מתן
  050-6471514
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 יועץ נדל"ן
 זאב
 058-5644879
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן